FAQ – folkeinvest

Emisjon

Q: Hvorfor bruker dere ikke en folkefinansieringsplattform som Folkeinvest eller Dealflow?
A: Hovedgrunnen er å sikre at 100% av kapitalen brukes effektivt. Plattformene har nytteverdier, men de koster også, og i en mindre emisjonsrunde ville betydelige kostnader gå til plattformen. Vårt nettverk av lojale kunder og partnere gjør det mulig å nå ut til engasjerte investorer direkte. 

Salg og Omsetning

Q: Hvorfor øker ikke omsetningen når dere opplever økt etterspørsel?
A: Hovedutfordringen er svak likviditet. Vi bestiller mindre enn optimalt som gjør at vi risikerer å gå tom på lager, og er sårbare for forsinkelser. Med bedre vareflyt og større partier ville vi redusert kostnader og økt omsetningen betydelig.
Q. Hvorfor er omsetningen så lav i april, september og oktober?
A: April var vår første driftsmåned der store summer ble investert i varelager, men vi ikke var fullt oppe og gikk med daværende logistikkpartner. Vi hadde derfor høye utgifter, men lav omsetning

I oktober flyttet vi til nytt lager. Vår tidligere 3pl kuttet mottak av nye varer en stund før flytten, og vi ønsket heller ikke å få inn større partier rundt den tiden, så den siste perioden av September ble også preget av at vi ikke hadde nok varer på lager til å selge til etterspørsel.

Lager og Logistikk

Q: Hvorfor flyttet dere til nytt lager?
A: Under perioden Mai – September jobbet vi med en 3pl der listen med utfordringer til slutt ble uutholdelig. Fra diverse avvik og varer som ikke ble lagerført, en teknisk løsning som ikke var i sanntid så vi hadde veldig lite kontroll, til forsinkelser på flere uker for varemottak som hemmet salget vårt. Dette både begrenset vår omsetning, men gjorde at over halvparten av vår tid gikk med til manuelle prosesser og brannslukking. Tid som skulle vært brukt på salg og markedsføring

Q. Hvem jobber dere med i dag?
A: Vi er nå hos Ramberg, en av de 3pl’ene i Norge med lengst fartstid. Erfaringen så langt har vært veldig god- Her har vi nå en fungerende integrasjon mot både ohyes.no og forhandler.ohyes.no slik at alt av ordreplukk og forsendelser skjer av seg selv. De fleste bestillinger blir plukket samme dag, og det har vært få avvik.

Varelager

Q: Er varelageret nedskrevet, eller er det primært bra varer som kan selges med standard margin?
A: Vi har lite ukurante varer. 90% av varelageret omsettes raskt, og selv datovarer selges effektivt, ofte til full pris eller med mindre rabatter. Utgåtte varer selges under vår egne “too good to go” løsning med forundringspakker, som henter store deler av innkjøpskostnaden.

Omsetning

Q: Hva ligger til grunn for omsetningsøkningen i 2024?
A: Optimalisert vareflyt vil naturlig øke omsetningen i nettbutikk og B2B-kanaler. Våre nylige initiativer inkluderer lanseringen av Apotek, HoReCa, og Retail kanaler, samt vedvarende samarbeid med eksisterende og nye forhandlere. Digital markedsføring har startet sterkt, og i 2024 retter vi fokus strategisk mot våre egne merkevarer for økt synlighet i etablerte B2B- og B2C-salgsarenaer. Denne helhetlige tilnærmingen forventes å styrke vår markedsposisjon og sikre bærekraftig vekst.

Bruttofortjeneste

Q: Hva påvirker bruttofortjenesten?
A: Valuta, volum og frakttype er hovedfaktorene. Vi jobber med å sikre bedre avtaler og større volum for å øke bruttofortjenesten. Etter å ha etablert salgskanaler og gode kunderelasjoner B2B og B2C vil vi også i 2024 ta et strategisk skifte der vi langsomt skifter fokus på salg av egne merkevarer, som også vil gi et bedre marginbilde.

Økning av Bruttomarginer

Q: Hvordan kan bruttomarginer økes i et krevende retailmarked?
A: Ved å balansere mellom volum og høyt betalende kunder, justere priser, øke salg av nye merkevarer, vinne tilbake uavhengige forhandlere, og utvikle egne merkevarer for å øke marginene.

Leverandøravtaler

Q: Hvilke avtaler har dere med leverandører vedrørende prising og eksklusivitet?
A: For de viktigste merkevarene har vi eksklusivitetsavtaler og full priskontroll. Vi arbeider med avtaler på 24-36 måneder med mulighet for forlengelse gitt at mål nås.

Risiko for å Miste Kjeder/Kunder

Q: Er det risiko for å miste store kjeder eller kunder?
A: Det er alltid en risiko, men så lenge produktene selger godt, er risikoen lav. Vi har gode forhold med viktige kjeder som Life og Sunkost.

Risiko for å Mistes Avtaler med Brands

Q: Er det fare for å miste avtaler med ledende brands?
A: Ikke for øyeblikket, men dette forutsetter at vi fortsetter positiv utvikling og holder avtalene.

Budsjettrealisme

Q: Hvor realistisk er budsjettet for å vokse fra 5 til 150 mnok på 3 år?
A: Det er ambisiøst, men mulig med riktig fokus og ressurser, spesielt med egne produkter designet for eksport, skalering av nettbutikk, og flere B2B kanaler for distribusjon er dette mulig.

Bærekraft i Drift og Produkter

Q: Hvordan vil dere sikre bærekraft i drift og produkter?
A: Bærekraft en sentral del av vår misjon, og en av grunnpilarene ohyes.no er bygget på. Vi vil fortsette å jobbe med leverandører som deler vårt engasjement for miljøet og prioritere økologiske, etisk produserte, og miljøvennlige produkter – som godkjennes innenfor vår rene standard. Vi vil også strebe etter å redusere vårt karbonfotavtrykk gjennom effektiv logistikk og digitale løsninger.

Produktutvikling og Innovasjon

Q: Hva er planene for produktutvikling og innovasjon fremover?
A: Vi planlegger å introdusere nye, innovative varer som møter våre kunders skiftende behov. Dette kan inkludere utvikling av private label-produkter eller unike samarbeid

Transparens og Investorkommunikasjon

Q: Hvordan vil investorer kunne følge med på selskapets fremgang og være sikre på transparens i drift?
A: Vi vil sørge for regelmessig og detaljert rapportering, inkludert kvartalsvise rapporter, årsregnskap, og spesielle oppdateringer. Investorer vil også ha tilgang til regelmessige møter og oppdateringer for å sikre åpenhet og tillit.

Fremtidige Vekstmuligheter og Utfordringer

Q: Hvordan vil dere håndtere fremtidige vekstmuligheter og utfordringer i markedet?
A: Vi vil fortsette å fokusere på vår styrke som en innovativ aktør innen helse og velvære, holde oss oppdatert på markedstrender og muligheter innen vår nisje. Videre vil vi styrke vår online tilstedeværelse og lojalitet gjennom innovativ bruk av data, skreddersøm mot kunder sine behov og sømløse abonnementsløsninger som gir optimal lifetime value

Internasjonal Ekspansjon

Q: Hvilke strategier har dere for internasjonal ekspansjon?
A: Vårt fokus i dag ligger på Norge, men vi har en forretningsmodell som enkelt kan skaleres til nye geografiske områder. Vi vil vurdere muligheter for internasjonal vekst gjennom partnerskap med distributører i andre land, for å sikre eksport av egne merkevarer og produkter. Samt utforskning av Nordisk eller europeisk ehandel. Vår utvidelse vil være bærekraftig og i tråd med våre kjerneverdier.

Exit Strategi

Q: Har dere en klar exit-strategi?
A: Oh Yes AS er åpne for ulike exit-strategier, som å selge hele eller deler av virksomheten. Dette kan inkludere salg til større aktører i bransjen eller private equity-selskaper.


Selv om hovedfokuset ikke skal være på å forberede selskapet for salg umiddelbart, vil Oh Yes AS likevel opprettholde en god finansiell og operasjonell orden. Dette inkluderer å ha klare regnskaper, effektive interne prosesser, slik at vi holder en “readiness” til enhver tid.

For å posisjonere oss mot denne muligheten vil vi ha følgende fokus
Målrettet Vekst og Branding: for å styrke sin posisjon i markedet ved å utvikle og markedsføre sine egne merkevarer. Ved å etablere et sterkt merkenavn, øker selskapet sin attraktivitet for potensielle kjøpere.
Diversifisering av Produktporteføljen: Ved å ha et bredt utvalg av produkter kan Oh Yes AS tiltrekke seg et bredere spekter av kunder, og gjøre selskapet mer attraktivt for ulike kjøpere.
Strategiske Partnerskap og Samarbeid: Etablere samarbeid med andre aktører i bransjen kan øke selskapets synlighet og tilgjengelighet på markedet. Dette kan også inkludere samarbeid med større distributører eller detaljhandlere for å utvide rekkevidden.
Teknologisk Innovasjon i Nettbutikk: Investering i en brukervennlig og teknologisk avansert nettbutikk kan forbedre kundeopplevelsen og øke salget. Dette kan inkludere implementering av avanserte betalingsløsninger, personaliserte anbefalinger, og effektive logistikkløsninger.
Før en eventuell exit, vil Oh Yes AS implementere en konkurransedyktig utbyttepolitikk. Dette vil ikke bare gi direkte avkastning til aksjonærene, men også demonstrere selskapets økonomiske stabilitet og lønnsomhet, noe som er attraktivt for potensielle kjøpere.

Oh Yes AS Oppstart

Q: Dere har drevet siden 2018, mens Oh Yes AS ble opprettet i 2023. Hva er grunnen til det?
A: Oh Yes AS markerer en ny start etter utfordringer og læring i Ann & Ella AS. Det nye selskapet har en sterkere forretningsmodell og er bedre posisjonert for suksess.

Konkursen Ann & Ella AS

Q: Hvorfor gikk Ann & Ella AS konkurs?
A: En kombinasjon av pandemien, økte kostnader, og utfordringer knyttet til fysisk butikk førte til konkurs. Svak likviditet og vanskeligheter med å møte etterspørsel var også medvirkende faktorer.

Endringer i Oh Yes AS

Q: Hva har endret seg ved oppstart av Oh Yes AS?
A: En mer effektiv og forutsigbar kostnadsstruktur, fokus på online salg, bedre balanse mellom distribusjon og e-handel, og læring fra tidligere utfordringer har vært sentrale endringer. Med dagens struktur og lave kostnadsnivå + bruttormarginer vil vi med en omsetning på over 500.000,- per måned holde lønnsom og stabil drift. Dette kan opnås med bedre vareflyt alene mot eksisterende kunder.

Håndtering av Kreditorer

Q: Hvordan har dere håndtert tidligere kreditorer og forpliktelser fra Ann & Ella AS?
A: Vi håndterte konkursen profesjonelt og sikret rettferdig behandling av kreditorer. De fleste leverandører har fortsatt samarbeidet med oss.

Sikring mot Fremtidige Problemer

Q: Hvordan kan vi være sikre på at Oh Yes AS ikke vil møte samme skjebne som Ann & Ella AS?
A: Gjennom bedre kostnadsstruktur, robust økonomistyring, diversifisering av inntektsstrømmer, og læring fra tidligere utfordringer.